آموزش زبان انگلیسی

آموزش جامع حروف اضافه در انگلیسی (Prepositions ) | کولرنی

آموزش لغات آکسفورد ورد اسکلیز

در این درس میخواهیم در مورد حرف اضافه جهت ها  حرف اضافه جهت ها (Prepositions direction) در انگلیسی صحبت کنیم.

آموزش جامع حروف اضافه در انگلیسی

حرف اضافه جهت ها | into / out of در انگلیسی

go into / go out of (the house)
رفتن به داخل /بیرون رفتن از خانه

وقتی که میخواهیم بگوییم داخل یک مکان سربسته میشویم از into  استفاده میکنیم مثلا رفتن به داخل خانه میگوییم:

go into the house

همین طور برای بیان خارج شدن از یک مکان سربسه از کلمه out of اتفاده میکنیم مثلا خارج شدن از خانه

go out of the house

1000 لغت پرکاربرد انگلیسی با معنی و “تلفظ”

 

حرف اضافه جهت ها | across در انگلیسی

وقتی که میخواهیم بگوییم از عرض جایی مثل جاده  رد بشویم از across استفاده میکنیم.

go across the road
رفتن از عرض (جاده)

لطفا:در کامنت ها جاهایی که میتوانیم از across استفاده کنیم با ذکر مثال بنویسید.

همچنین مطالعه کنید: حرف اضافه in at on در انگلیسی

حرف اضافه جهت ها | up /down در انگلیسی

در انگلیسی وقتی که میخواهیم از جایی مثل پله ها بالا یا پایین میرویم از up (بالا) down (پایین) استفاده میکنیم.

go up /go down (the stairs)
بالا رفتن/پایین آمدن ( از پله ها)

لطفا:در کامنت ها جاهایی که میتوانیم از up /down استفاده کنیم با ذکر مثال بنویسید.

همچنین جهت افزایش دایره لغات انگلیسی با تلفظ سیلاب به سیلاب و معنی فارسی ار بسته لغات انگلیسی صوتی استفاده کنید

along در انگلیسی

در انگلیسی وقتی که میخواهیم در امتداد(طول ) جایی مثل جاده بگوییم از along استفاده میکنیم.

لطفا:در کامنت ها جاهایی که میتوانیم از along  استفاده کنیم با ذکر مثال بنویسید.

go along (the road)
رفتن در امتداد جاده

لطفا:در کامنت ها جاهایی که میتوانیم از along  استفاده کنیم با ذکر مثال بنویسید.

past در انگلیسی

در انگلیسی وقتی که میخواهیم بگوییم از کنار چیزی یا جایی برویم از past استفاده میکنیم.

go past the church
از کنار کلیسا رفتن

لطفا:در کامنت ها جاهایی که میتوانیم از past استفاده کنیم با ذکر مثال بنویسید.

through در انگلیسی

در انگلیسی وقتی که میخواهیم بگوییم از میان چیزی یا جایی برویم از through استفاده میکنیم.
go through the gate
از دروازه عبور کن

لطفا:در کامنت ها جاهایی که میتوانیم از through استفاده کنیم با ذکر مثال بنویسید.

under / over در انگلیسی

در انگلیسی وقتی که میخواهیم بگوییم از روی چیزی یا جایی برویم از over و از زیر چیزی یا جایی بگذریم از under استفاده میکنیم.
go under / over / across (the bridge)

رفتن زیر/ بالای / در امتداد (پل)

لطفا:در کامنت ها جاهایی که میتوانیم از through استفاده کنیم با ذکر مثال بنویسید.

حرف اضافه جهت ها |towards در انگلیسی

در انگلیسی وقتی که میخواهیم بگوییم به سمت چیزی یا جایی برو از towards استفاده میکنیم.

go towards (the hill)
برو به سمت تپه

لطفا:در کامنت ها جاهایی که میتوانیم از through استفاده کنیم با ذکر مثال بنویسید.

سخن پایانی

در این پست سعی شده بود تا بتوانیم حرف اضافه جهت ها (Prepositions direction) که برای جهت ها استفاده می شود از کتاب آکسفورد ورد اسکلیز پایه درس ۱۹ ارائه شود .اگرچه خود آموزی روش بسیاری از زبان آموزان میباشد اما استاد زبان کمک فراوانی به پیشرفت سریع زبان آموزان می کند.

منبع: oxford word skills

حروف اضافه ( preposition ) مربوط به مکان (place ) ها At, in, on

At:


a place where something happens


توضیح : برای جاهای مشخص که در آن مکان یک عملی اتفاق می افتاد مثلا بانک، ایستگاه اتوبوس بانک، مدرسه
مثال:


Let’s meet at the bank/at the bus stop


بیایید در بانک / در ایستگاه اتوبوس ملاقات کنیم.


I saw him at the match/at the party / at home / at work / at school


من او را در مسابقه / در مهمانی / در خانه / / در محل کار / در مدرسه دیدم.

 

I can’t talk. I’m at the cinema.


نمیتونم صحبت کنم. در سینما هستم.

We met at a golf match

در یک مسابقه گلف با هم آشنا شدیم.

I saw her at the bus stop

او را در ایستگاه اتوبوس دیدم.

I spoke to her at the party

در مهمانی با او صحبت کردم

 

کاربرد های حرف اضافه in در انگلیسی

Something with walls or sides / a big area

حرف اضافه in را در انگلیسی در دوصورت به کار میبریم:

 

۱. برای اینکه بگیم چیزی یا کسی داخل یک جعبه ، مکان یا منطقه قرار داره که دورش با دیوار یا کناره ها بسته شده  از حرف اضافه in استفاده میکنیم:

In a box  / in a cupboard

داخل یک جعبه / داخل یک کابینت.

In a room / in an office / in a flat

تویه یک اتاق/تو یه دفتر کار/تو یه طبقه.

مثال

 She’s not in her office 

او(مونت) در(تویه) دفتر نیست.

He’s swimming in the pool

او(مذکر) در(تویه) استخر شنا می کند.

نکته: در این مثال چون استخر/دفتر کار  یک محوطه بسته هست از حرف اضافه in استفاده شده است.

 

۲.جهت بیان ازاضی بزرگ با محدوده مشخص

in a village / in a town / in a city / in a downtown / in the countryside

 

در(تویه) یک روستا / شهرک / شهر/ مرکز تحاری شهر/حومه

 

تفاوت town و city و downtown و countryside

در انگلیسی

city به شهر های پر جمعیت گفته میشه مثلا تهران

town به شهر های پر جمعیت مثلا قزوین

downtown به مرکز تجاری شهر گفته میشه حالا چه پر جمعیت چه کم جمعیت مثلا میدان ولیعصر مرکز تجاری شهر تهران هست

countryside به حومه شهر گفته میشه.مثلا ورامین حومه شهر تهران هست.


مثال هایی برای کاربرد on در انگلیسی

in London / Spain / Asia / the world

 

We stayed in a lovely village.

ما در یک روستای دوست داشتنی ماندیم.

We live in the countryside

ما در حومه شهر زندگی میکنیم.

توضیح مثال بالایی برای این مثال هم صدق میکنه.

They’re sitting in the garden.

آنها در باغ نشسته اند.

به زبان خودمونی میشه اونا تویه باغ نشستن 🙂 کاربرد حرف اضافه on برای مکان ها در انگلیسی

حرف اضافه on برای مکان در سه صورت استفاده میشود:


۱. قبل از مکان های وسیع مثل جاده، ساحل، رودخانه، …


on the road / on the coast / on a river


۲. قبل از سطوح صاف مثل روی میز، روی دیوار، کف زمین

 

on the table / on the wall / on the first floor

 

۳. رو یا داخل یک مکان با فضای باز مثل داخل آب رودخانه یا داخل قایق روی  آب

 

He’s in the river.


او (داخل ) تویه آب است. (در حال شنا کردن است.)

She’s on the river.


او روی رودخانه است. (تویه قایق رویه رودخانه است.)


The photos are on the wall.


عکس ها روی دیوار هست.


Barcelona is on the coast.


بارسولنا رو کنار ساحل هست.

 

There is a white line on the road.


یک خط سفید روی رودخانه است.

Dinner is on the table.


شام رویه میز هست.


The books are on the table.


کتاب ها روی میز هستند.

 

The number is on the door.


شماره روی در هست.

کاربرد in front of / between / behind / near / above / below / next to / opposite در انگلیسی

کاربرد in front of در انگلیسی :


برای بیان چیزی مقابل چیز دیگر استفاده می شود:


The people are in front of garage


مردم جلوی گاراژ هستند.


کاربرد between در انگلیسی :


The postman is between Mum and Dad


حرف اضافه between به معنایِ «بین دو چیز» یا «میان دو نفر» است.


نکته : در این مثل از کلمه mum استفاده شده است شاید برای شما سوال پیش بیایید که چرا mom نوشته نشده است؟


در پاسخ باید بگوییم هر دو کلمه mum و mom هر دو به معنی مامان هست با این تفاوت که بریتانیایی ها (کشور انگلیستان) از mum و امریکایی ها از mom استفاده می کنند.

دقت کنید که این دو کلمه mam را با اشتباه نگیرید
اما کلمه‌ی mam کمی با این دو کلمه تفاوت دارد و دو معنای مختلف دارد.

در معنای اول، یک کلمه‌ی غیررسمی است و در بعضی لهجه‌های انگلیسی استفاده می‌شود و به‌معنای مادر است.

در معنای دوم، این کلمه کاربردی غیررسمی در انگلیسی آمریکایی دارد و کلمه‌ای مودبانه برای اشاره کردن به زنان است.و در ترجمه‌ی این کلمه می‌توان از کلمه‌ی «خانم» استفاده کرد.

 کاربرد behind در انگلیسی


حرف اضافه behind متضاد in front of و به معنی «پشتِ سر … » است.


The adults are behind the children.


بزرگ تر ها پست سر بچه ها هستند.

 کاربرد near در انگلیسی


حرف اضافه behind به معنی «نزدیکِ … » چیزی بودن است.


The tree is near the house.

 

درخت نزدیک خانه است.


 کاربرد above و over در انگلیسی


این دو حرف از نظر معنایی به هم نزدیک هستند. معنای این دو را می‌توان «بالایِ … » در نظر گرفت.

اما توجه داشته باشید این دو از نظر معنای تفاوت ظریفی نیز با هم دارند. حرف اضافه above معمولا وقتی استفاده می‌شود که چیزی مستقیما و بطور عمودی بالای چیز دیگری قرار داشته و ساکن باشد. اما over معمولا حرکت و جابجایی به سمت بالا را منتقل می‌کند.


The office is above the garage


دفتر کار بالای گاراج است.

 کاربرد next to وBeside در انگلیسی


این دو حرف اضافه نیز معنای یکسانی دارند و آن «در کنارِ … » است.


The seat is next to the bus stop.

 

کاربرد Across from یا Opposite در انگلیسی


این دو حرف اضافه معنای یکسانی دارند و آن معنا «در سمتِ مقابلِ … »  است.

اما مقابلی که بین دو چیزِ مورد نظر، چیز دیگری فاصله ایجاد کرده باشد. مثلا دو نفر را در نظر بگیرید که در دو سمت خیابان روبروی هم ایستاده‌اند.

برعکس in front of که چیزی فاصله ایجاد نکرده است.


The bus stop is oppsite the house.

 

حروف اضافه مروبط به موقعیت ( position )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *