آموزش زبان انگلیسی, گرامر, مقاله ها

آموزش جامع زمان آینده ساده در انگلیسی | کولرنی CoLearny

آموزش جامع زمان آینده ساده در انگلیسی

هدف ما از تولید این محتوا آموزش جامع زمان آینده ساده در زبان انگلیسی است.

در این مقاله به ترتیب زمان آینده ساده را در زبان انگلیسی تعریف و کاربردهای متعدد آن را همراه با مثال بیان می‌کنیم. امیدوارم مطالعه این مطلب کاربردی و آموزنده باشد.

جهت افزایش دایره لغات انگلیسی با تلفظ سیلاب به سیلاب و معنی فارسی از لغات صوتی انگلیسی استفاده کنید.

همچنین شما را دعوت می‌کنم، به بخش پاتنر زبان در سایت کولرنی ( colearny ) وارد شوید. این بخش در جهت رفع نیاز زبان‌آموزان به تمرین مکالمه با یک پارتنر زبان مناسب (مناسب با سطح زبان و زمان آزاد افراد) طراحی شده است. فرصت را از دست ندهید و تمرین خود را از همین لحظه شروع کنید.

آموزش جامع زمان آینده ساده

تعریف زمان آینده ساده

بعد از توضیح مختصری که از زمان آینده ساده در مقاله یادگیری تمام زمان‌ها در انگلیسی داشتیم، اکنون می‌خواهیم این زمان را به طور مفصل شرح دهیم. برای این منظور از تعریف این زمان شروع می‌کنیم.

زمان آینده ساده حالتی از فعل است که برای توصیف یک عمل و وضعیت در زمان آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

She will eat her food. (یک فعالیت در آینده)

.او غذایش را خواهد خورد

I will sleep late tomorrow.

.فردا دیر از خواب بلند خواهم شد

She will be angry. (یک موقعیت در آینده)

.او عصبانی خواهد شد

I will seem confused.

.گیج به نظر خواهم رسید

ساختار زمان آینده ساده (simple future tense)

Subject + Will + base form of verb

I will play after school.

.بعد از مدرسه بازی خواهم کرد

Ali will go shopping.

.علی خرید خواهد رفت

زمان آینده به شکل زیر هم ساخته می‌شود.

نکته 1: توجه داشته باشید که going to برای موقعیت‌های غیررسمی استفاده می‌شود؛ بنابراین آن را در گفتگوهای روزمره زیاد می‌شنوید.

نکته 2: فعل در زمان آینده بدون توجه به اینکه با چه کسی و یا چه تعدادی صحبت می‌کنید، همیشه به شکل ریشه فعل استفاده می‌شود.

Subject + am/Is/are + going to + verb (base form)

I am going to walk the dog tomorrow.

. می‌خواهم سگ را بیرون ببرم

He is going to run next week.

.او می‌خواهد هفته آینده بدود

They are going to take a trip next month.

.آن‌ها ماه آینده می‌خواهند به سفر بروند

ساختار منفی آینده ساده

تمام زمانهای انگلیسی

اگر بخواهید از جمله منفی استفاده کنید به ترتیب زیر توجه کنید.

Subject + Will not + base form of verb

Subject + am/Is/are not + going to + verb (base form)

We won’t celebrate our anniversary by flying to New York.

.سالگرد ازدواجمان را نمی‌خواهیم با پرواز به نیویورک جشن بگیریم

He is not going to run next week.

.او نمی‌خواهد هفته بعد بدود

نکته: will not و is going to به شکل‌های اختصاری willn’t و isn’t going to نیز نوشته می‌شوند.

 

 

ساختار سؤالی آینده ساده

am/Is/are not + subject + going to + verb (base form)

Is he going to run next week?

او آیا می‌خواهد هفته بعد بدود؟

Will + subject + base form of verb

Will you come to our home tomorrow?

آیا فردا به خانه ما می‌آیی؟

Question word + Will + subject + base form of verb

Who will you go with tomorrow?

فردا با چه کسی خواهی رفت؟

شکل اختصاری زمان آینده ساده

لازم است بدانید که در گفتار و نوشتار به‌خصوص نوشتار غیررسمس will به‌صورت اختصاری به‌کار می‌رود. این اتفاق بیشتر زمانی می‌افتد که از ضمیر شخص (he, she, it, we, they) به جای اسم استفاده شده باشد.

I will → I’ll

he will → he’ll

she will → she’ll

It will → It’ll (به اندازه موارد قبلی رایج نیست)

you will → you’ll

we will → we’ll

they will → they’ll

who will → who’ll (به اندازه موارد قبلی رایج نیست)

سخن نهایی

در محتوای آموزش جامع زمان آینده ساده در انگلیسی زمان دیگری از مجموعه زمان‌ها را بررسی کردیم. می‌توانید با مطالعه این مقاله و سایر مقالات موجود که که در حین سادگی سعی در انتقال قواعد اصلی و مهم دارند، اطلاعات گرامری خود را افزایش دهید. امیدوارم این مطلب نیز برای شما مفید واقع شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *