آموزش زبان انگلیسی, گرامر, مقاله ها

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی | کولرنی CoLearny

آموزش حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

بعد از بررسی زمان حال ساده، در این مقاله زمان حال استمراری در زبان انگلیسی را به‌طور مفصل شرح می‌دهیم.

آشنایی با موقعیت‌های به‌کارگیری هر یک از زمان‌ها امکان خطای ما در صحبت کردن را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

همچنین اگر می‌خواهید تمرین بیشتری برای صحبت کردن روان و صحیح به زبان‌های خارجی داشته باشید، به بخش پارتنر زبان کولرنی ( colearny ) سر بزنید. در این بخش با انتخاب یک پارتنر زبان مناسب در کمترین زمان ممکن، تمرین مکالمه به زبان‌های ارائه شده را آغاز کنید.

 

لغت پرکاربرد انگلیسی با معنی صوتی

تعریف زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری (present progressive یا present continuous) برای توصیف یک عمل در حال انجام همچنین فعالیتی که قرار است در آینده به انجام برسد (فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده) استفاده می‌شود.

مثال:

He is painting the wall.

.او در حال رنگ‌آمیزی دیوار است

The bus is arriving in 10 minutes.

.اتوبوس 10 دقیقه دیگر می‌رسد

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

کاربردهای زمان حال استمراری

از زمان حال استمراری در موارد زیر استفاده می‌شود.

1- وقتی کسی در لحظه مشغول انجام کاری است.

I am learning the progressive tense in English.

.من در حال یادگیری زمان استمراری در زبان انگلیسی هستم

Sarah is waiting for her.

.سارا منتظر او است

2- وقتی عملی در لحظه در حال اتفاق افتادن است. عمل شروع شده ولی هنوز تمام نشده است.

It is raining at the moment.

.در حال حاضر باران می‌بارد

The children are sleeping so please be quiet.

.بچه‌ها در حال خوابیدن هستند لطفاً ساکت باشید

3- صحبت کردن در مورد عملی که در حول و حوش زمان صحبت اتفاق می‌افتد ولی نه لزوماً در همان لحظه.

I am reading a new book.

.من دارم یک کتاب جدید می‌خوانم

She is planning a trip to Greece.

.او در حال برنامه‌ریزی یک سفر به یونان است

جهت افزایش دایره لغات انگلیسی با تلفظ سیلاب به سیلاب و معنی فارسی از لغات صوتی انگلیسی استفاده کنید

ساختار زمان حال استمراری

ساختار جمله زمان حال استمراری به شکل زیر است.

Subject (فاعل) + am, is, are + present participle (verb + ing)

I + am + (verb + ing)

مثال:

I am waiting.

.او در حال انتظار است

She is training.

.او در حال تمرین کردن است

He is eating.

.او در حال خوردن است

We are talking.

.ما در حال حرف زدن هستیم

They are running.

.آن‌ها در حال دویدن هستند

نحوه ایجادpresent participle

فعل + ing به‌عنوان present participle شناخته می‌شود و برای ساختن آن در اکثر موارد فقط ing  به انتهای فعل اضافه می‌کنیم.

مانند:

study → studying

go → going

talk → talking

در افعالی که به e ختم می‌شوند e را حذف و ing اضافه می‌کنیم.

live → living

prepare → preparing

برای افعالی که به ie ختم می‌شوند، ie را به y تغییر داده و ing اضافه می‌کنیم.

lie → lying

untie → untying

در کلماتی که در بخش آخر آن‌ها یک کلمه بی‌صدا، سپس باصدا و باز بی‌صدا قرار گیرد، حرف آخر را تکرار  و ing اضافه می‌کنیم.

مانند:

در دو نمونه زیر کلمات تک بخشی هستند.

run → running

get → getting

نمونه زیر کلمه دو بخشی است که به بخش آخر آن توجه می‌کنیم.

forget → forgetting

کاربردهای زمان حال استمراری

 

شکل منفی حال استمراری

برای ایجاد جملات منفی در زمان حال استمراری از الگوی زیر استفاده می‌کنیم.

Subject (فاعل) + am, is, are + not + present participle

Nick is not (isn’t) looking for the latest version of software.

.نیک به دنبال آخرین ورژن نرم‌افزار نیست

نکته: در برخی مواقع is not و are not را به شکل اختصاری isn’t و aren’t نیز می‌توان نوشت.

شکل سؤالی حال استمراری

برای سؤالی کردن جملات زمان حال استمراری می‌توانید از الگوهای زیر استفاده کنید.

برای سؤال‌های بله/خیر

am, is, are + not + Subject + present participle ?

Is Nick looking for the latest version of software?

آیا نیک به دنبال آخرین ورژن نرم‌افزار است؟

برای سؤال‌هایی با کلمات پرسشی

question word + am, is, are + not + Subject + present participle ?

Why is Nick looking for the latest version of software?

چرا نیک به دنبال آخرین ورژن نرم‌افزار است؟

سخن پایانی

ما در این مقاله سعی کردیم کلیات و نکات مهم در رابطه با به‌کارگیری زمان حال ساده استمراری را با مثال‌های ساده و قابل درک بررسی کنیم. در مطالب بعدی به توضیح گرامر زمان‌های دیگر در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. امیدوارم این مجموعه محتوا مورد توجه شما قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *