گرامر, مقاله ها

19 کاربرد کاما، comma (,) ׀ ویرگول

علامت کاما در انگلیسی

19 کاربرد کاما، comma (,) ׀ ویرگول

ویرگول یا به انگلیسی کاما (,) از علائم نگارشی پر کاربردی است که عناصر یک جمله را از هم جدا می‌کند؛ مانند موارد موجود در یک لیست یا یک عبارت دنباله‌دار. کاما هم‌زمان نشان می‌دهد که این عناصر در یک جمله به یکدیگر متصل هستند.
کاما هرگز به‌عنوان علامت پایان استفاده نمی‌شود و مکث کوتاه‌تری را نسبت به علامت پایان در خواندن ایجاد می‌کند. در ادامه شما را با 19 کاربرد کاما آشنا می‌کنیم.

 

دانلود فایل صوتی لغات انگلیسی با ترجمه فارسی

قبل از پرداختن به کاربردهای کاما لازم به ذکر است یادگیری گرامر و علائم نگارشی، بخشی از نیاز شما به نوشتن و صحبت کردن را برطرف می‌کند. از راه‌هایی که بتوانید مسلط و با اعتماد به نفس به زبان‌های دیگر مکالمه کنید، تمرین با یک پارتنر زبان انگلیسی  است. از مزیت‌های استفاده از این امکان که مجموعه کولرنی ( colearny ) فراهم کرده، داشتن پارتنری هم سطح خودتان است تا این روند برای شما بسیار تأثیرگذار باشد.

19 کاربرد کاما در نوشتار انگلیسی

کاما کاربردهای متعددی دارد که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

کاربرد کاما در انگلیسی

1- جدا کردن لیستی از کلمات

یکی از کاربردهای کاما جدا کردن سه یا چند کلمه در لیستی از کلمات یا جمله‌واره در یک جمله ترکیبی است. کاما بعد از هر مورد در لیست به جز آخرین مورد به‌کار می‌رود.

جهت افزایش دایره لغات انگلیسی با تلفظ سیلاب به سیلاب و معنی فارسی از لغات صوتی انگلیسی استفاده کنید.

مثال:

You need to get out your pencil, paper, and textbook.

.باید مداد، کاغذ و کتاب درسی خود را بیرون بیاورید

I will need tomatoes, spinach, and cheese for this recipe.

.برای این دستور به گوجه فرنگی، اسفناج، و پنیر نیاز دارم

نکته: در کاربرد انگلیسی، قبل از حرف ربط (and ،or) و قبل از آخرین مورد در دنباله موارد، کاما وجود ندارد.

2- جدا کردن لیستی از عبارات

Next summer I want to go kayaking in the ocean, hiking in the Appalachian Mountains, and surfing in Florida.

.تابستان آینده می‌خواهم به کایاک سواری در اقیانوس، پیاده‌روی در کوه‌های آپالاچی و موج‌سواری در فلوریدا بروم

The puppy chased the kitten under the sofa, around the kitchen chairs, and up the stairs.

.توله سگ بچه گربه را زیر مبل، اطراف صندلی‌های آشپزخانه، و بالای پله‌ها دنبال کرد

3- جدا کردن لیستی از جمله‌واره‌ها

کاربرد کاما در انگلیسی

مثال:

We went to the mall, and we went to the movies, but we didn’t go out to eat.

Misha wasn’t sure if you were coming, you and Marcello were coming, or everyone was coming.

.میشا مطمئن نبود که تو می‌آیی، تو و مارچلو می‌آیید یا همه می‌آیند

نکته: توجه کنید که اگر از حروف ربط برای تأکید در جداسازی موارد یک دنباله استفاده شود، دیگر کاما به‌کار گرفته نمی‌شود.

مانند:

I felt like I had been poked and prodded and persecuted.

.احساس می‌کردم تحت فشار و آزار و اذیت قرار گرفته‌ام

4- جداسازی صفت‌های هماهنگ ( Coordinate adjectives )

صفت‌های هماهنگ ویژگی‌های مشابهی را توصیف می‌کنند و ترتیب قرارگیری آن‌ها قبل از اسم اهمیتی ندارد. کاما باید مابین Coordinate adjectives قرار بگیرد.

مثال:

That frightening, monstrous creature under the bridge is a troll.

.آن موجود ترسناک و هیولا مانند در زیر پل یک موجود عجیب الخلقه است

نکته: در مقابل صفت‌های هماهنگ، صفت‌های زنجیره‌ای ( Cumulative adjectives ) قرار دارند که با توجه به یکدیگر قبل از اسم می‌آیند. ترتیب قرار گرفتن Cumulative adjectives مهم است و نمی‌توانند جای همدیگر قرار بگیرند، همچنین از کاما بین آن‌ها استفاده نمی‌شود.

مثال:

Two tall pillars were used to form the entrance to Stonehenge.

.از دو ستون بلند برای تشکیل ورودی استون هنج استفاده شده است

5- کاما برای وضوح بیشتر

گاهی اوقات علامت کاما را قرار می‌دهیم تا مشخص کنیم دو صفت، ترکیب صفت-اسم را توصیف می‌کنند.

مثال:

The delicious, moist chocolate cake.

کیک شکلاتی خوشمزه و خیس است. کیک شکلاتی ترکیب صفت و اسم است (شکلات به ما می‌گوید که در مورد چه نوع کیکی صحبت می‌کنیم). خوشمزه و خیس صفت‌های جداگانه‌ای هستند که کیک شکلاتی را توصیف می‌کنند.

The delicious moist chocolate cake.

کیک شکلاتی مرطوب خوشمزه است. صفت خوشمزه کل عبارت moist chocolate cake را توصیف می‌کند. صفت خیس با کیک شکلاتی ترکیب شده است.

6- کاربرد کاما در نشان دادن عبارات جایگزین ( transitional expressions ) یا اضافه

کاما برای نشان دادن عناصری که یک جمله را قطع می‌کنند یا برای یک جمله ضروری نیستند،‌ استفاده می‌شود. به این معنا که حذف کردن آن‌ها (شامل قیدهای ربطی و عبارات جایگزین)، چه در پایان و چه در وسط به جمله آسیبی وارد نمی‌کند.

مثال:

The contents of this chapter, from what I have seen, are a repetition of the last chapter.

I will, however, need to see your driver’s license.

.با این حال، باید گواهینامه رانندگی شما را ببینم

Celery, for example, contains fewer calories than what you burn eating and digesting it.

.برای مثال، کرفس دارای کالری کمتری نسبت به کالری است که با خوردن و هضم آن می‌سوزانید

برخی از عبارات جایگزین همیشه نیازی به کاما ندارند. اگر خواندن جمله نیاز به مکث نداشته باشد، از کاما استفاده نمی‌شود.

مثال:

Perhaps we will visit the castle after all.

.شاید بعد از همه از قلعه بازدید کنیم

7- آدرس مستقیم

برای جدا کردن یک اسم در آدرس دادن مستقیم از کاما استفاده کنید.

مثال:

Rashad, are you feeling alright?

رشاد، حالت خوب است؟

Are you, Nicholas, paying attention?

نیکلاس، آیا حواست هست؟

8- سؤالات کوتاه

مثال:

برای جدا کردن تگ‌های پرسشی یا سؤال‌های کوتاه پایانی از باقی جمله، کاما استفاده کنید.

You did read the book, didn’t you?

شما کتاب را خوانده‌اید، نه؟

9- تضادهای شدید

از یک کاما یا یک جفت کاما برای عباراتی که بیان کننده تضاد شدید هستند، استفاده کنید. این تضادها اغلب با not، never و unlike آغاز می‌شوند.

مثال:

Make sure you buy whole milk, not fat-free milk, or the recipe will not work.

.مطمئن شوید که شیر کامل بخرید، نه شیر بدون چربی، در غیر این صورت دستور غذا جواب نخواهد داد

My father, unlike my mother, loves to watch scary movies.

.پدرم برخلاف مادرم عاشق تماشای فیلم‌های ترسناک است

Most skateboarders, but not all of them, like to take risks.

.بیشتر اسکیت‌بردها، اما نه همه آن‌ها، دوست دارند ریسک کنند

10- بعد از جمله‌واره وابسته

هنگام شروع یک جمله با یک جمله‌واره وابسته، بعد از آن از کاما استفاده کنید.

مثال:

If you are not sure about this, let me know now.

.اگر در این مورد مطمئن نیستید، همین الان به من اطلاع دهید

در عباراتی که ابتدای جمله قرار می‌گیرند نیز کاما قرار دهید.

مثال:

Having finally arrived in town, we went shopping.

.بالاخره که به شهر رسیدیم، رفتیم خرید

اما اگر عبارت مقدماتی واضح و مختصر باشد (سه یا چهار کلمه)، کاما اختیاری است.

مثال:

When in town we go shopping.

.وقتی به شهر رسیدیم می‌رویم خرید

ولی در صورتی‌که از سردرگمی برای درک جمله جلوگیری می‌کند، همیشه یک کاما اضافه کنید.

مثال:

Last Sunday, evening classes were canceled. (The comma prevents a misreading.)

یکشنبه گذشته کلاس‌های عصر لغو شد. (ویرگول از اشتباه خواندن جلوگیری می‌کند.)

11- کاربرد کاما در حفظ معنا

کاربرد کاما در انگلیسی

هنگام استفاده از عبارات اضافه و جملات پیچیده، کنار گذاشتن کاما می‌تواند منجر به سردرگمی یا حتی یک جمله بی‌معنا شود. این جملات را بدون کاما بخوانید.

Even before spring leaves start to appear on the trees.

.حتی قبل از اینکه برگ‌های بهاری روی درختان ظاهر شوند

When does spring leave?

بهار کی می‌رود؟

If you wash Jesse will dry.

Why are you washing Jesse?

چرا جسی را می‌شویی؟

While we were eating Audrey announced her big news.

.وقتی داشتیم غذا می‌خوردیم، آدری خبر بزرگش را اعلام کرد

We were eating Audrey?

داشتیم آدری می‌خوردیم؟

Before you vacuum your sister needs to dust.

.قبل از جاروبرقی خواهرتان نیاز به گردگیری دارد

Sisters don’t need vacuuming (usually!).

.خواهران نیازی به جاروبرقی ندارند (معمولاً!)

حالا همین جملات را با کاما بخوانید. با کاما معنای درست‌تر و منطقی‌تری دارند!

Even before spring, leaves start to appear on the trees.

.حتی قبل از بهار، برگ‌ها روی درختان ظاهر می‌شوند

If you wash, Jesse will dry.

.اگر بشویید، جسی خشک می‌کند

While we were eating, Audrey announced her big news.

.در حالیکه مشغول غذا خوردن بودیم، آدری خبر بزرگ خود را اعلام کرد

Before you vacuum, your sister needs to dust.

.قبل از جاروبرقی، خواهرتان باید گردگیری کند

12- کاربرد کاما در عطف بیان

از کاما برای جدا کردن توصیف غیرضروری از بقیه جمله استفاده کنید.

مثال:

My Latin teacher, Mr. Virga, gives us homework every night.

ما نیازی به دانستن نام معلم لاتین شما نداریم تا بفهمیم که او به شما تکلیف می‌دهد، بنابراین نام او یک عطف بیان غیرضروری است.

از کاما برای جدا کردن توصیف ضروری از بقیه جمله استفاده نکنید.

مثال:

My friend Elizabeth is one of the nicest people I know.

.دوست من الیزابت یکی از خوب‌ترین افرادی است که می‌شناسم

اگر نام دوستتان را به ما نمی‌گفتید، نمی‌دانستیم در مورد کدام دوست صحبت می‌کنید، بنابراین نام او یک عطف بیان ضروری است.

13- جمله‌واره‌های وصفی

از کاما برای قرار دادن جمله‌واره‌های وصفی غیرضروری استفاده کنید. در انگلیسی آمریکایی بسیاری از نویسندگان از which برای شروع جمله‌واره‌های غیرضروری و از that برای شروع جمله‌واره‌های ضروری استفاده می‌کنند.

مثال:

Joey ordered frozen yogurt, which he thinks is healthier, instead of ice cream.

.جوی به جای بستنی، ماست منجمد سفارش داد که فکر می‌کند سالم‌تر است

ایده اصلی این جمله این است که جویی به جای بستنی، ماست منجمد سفارش داده است، بنابراین می‌توان بدون تغییر معنی جمله، جمله‌واره وصفی را حذف کرد.

لازم نیست یک جمله‌واره وصفی ضروری را با کاما قرار دهید.

مثال:

The painting that my mom bought in France is still waiting to be framed.

.تابلویی که مادرم در فرانسه خریده هنوز منتظر قاب شدن است

بدون جمله‌واره وصفی، ما در این فکر می‌مانیم که دقیقاً کدام نقاشی منتظر قاب شدن است.

14- عناوین افراد

اگر عنوان علمی یا شغلی فردی در ادامه نام بیاید، با یک جفت کاما از بقیه جمله جدا می‌شود. اگر عنوان در انتهای جمله باشد، کامای دوم لازم نیست.

مثال:

Jerry Mayor, MD, graduated from medical school twenty years ago.

.جری میر، بیست سال پیش از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شد ،MD

Do you know Jerry Mayor, MD?

آیا دکتر جری مایور را می‌شناسید؟

از کاما برای عناوینی که بخشی از نام یک فرد است، استفاده نکنید.

مثال:

Jerry Mayor Jr. is the son of Jerry Mayor Sr.

.جری مایور جونیور پسر جری مایور پدر است

My son’s name is Larry Miller II.

.اسم پسرم لری میلر دوم است

15- نامه‌ها

کاما برای جدا کردن احوالپرسی یک نامه غیررسمی از بدنه نامه استفاده می‌شود. (یک نامه تجاری رسمی به جای کاما نیاز به دو نقطه دارد.)

مثال:

Dear Aunt Sue,

خاله سوی عزیز

How have you been? …

چطوری؟

برای جدا کردن عبارات پایانی نامه از امضا، کاما استفاده می‌شود.

مثال:

… I hope to see you again soon.

.امیدوارم زود دوباره ببینمت

Sincerely,

ارادتمند

Liza

لیزا

پارتنر زبان

16- تاریخ

کاما در تاریخ‌ها برای جدا کردن روز هفته یا سال از بقیه تاریخ استفاده می‌شود. کامای دوم بعد از سال برای جدا کردن آن از بقیه جمله استفاده می‌شود. اگر سال در پایان جمله قرار بگیرد، کامای دوم لازم نیست.

مثال:

On the wintery morning of January 27, 1933, my father was born.

.در صبح زمستانی 27 ژانویه 1933، پدرم به دنیا آمد

He was born January 27, 1933.

.او در 27 ژانویه 1933 به دنیا آمد

His last birthday was Wednesday, January 27, 2016.

.آخرین تولد او، چهارشنبه، 27 ژانویه 2016 بود

اگر فقط از ماه و سال استفاده می‌کنید، نیازی به استفاده از کاما نیست.

مثال:

January 1933 was a busy month for my grandmother.

.ژانویه 1933 برای مادربزرگم ماه شلوغی بود

برای تاریخ‌هایی که در قالب اروپایی نوشته شده‌اند، که در آن روز اول و ماه دوم قرار می‌گیرد، کاما لازم نیست.

My father was born on 27 January 1933.

.پدر من در 27 ژانویه 1933 به دنیا آمد

17- آدرس‌ها

هنگام نوشتن شهر و ایالت، ایالت از بقیه جمله با یک جفت کاما جدا می‌شود. اگر ایالت در آخر جمله بیاید، ویرگول دوم لازم نیست.

مثال:

I was visiting Naples, Florida, last weekend.

.آخر هفته گذشته داشتم از ناپل، فلوریدا بازدید می‌کردم

Last weekend I was visiting Naples, Florida.

هنگام نوشتن یک آدرس در یک خط یا در یک جمله، قبل از عناصر زیر از کاما استفاده کنید: شماره آپارتمان یا سوئیت، شهر و ایالت. استفاده از کاما قبل از کد پستی ضروری نیست.

مثال:

Her address is 3425 Stone Street, Apt. 2A, Jacksonville, FL 39404.

اگر از نام شخصی همراه با آدرس استفاده می‌کنید، پس از نام، یک کاما قرار دهید.

مثال:

Jack Hall, 3425 Oak Street, Apt. 3A, Jacksonville, FL 30405.

اگر آدرس در سه خط نوشته شده باشد، مانند یک پاکت نامه یا در بالای نامه، هیچ کامایی بین خطوط لازم نیست. قبل از شماره آپارتمان یا سوئیت و قبل از ایالت، کاما لازم است.

مثال:

Jack Hall
3425 Oak Street, Apt. 3A
Jacksonville, FL 30405

گاهی شماره آپارتمان یا سوئیت در خط دیگری نوشته می‌شود. اگر چنین است، کاما قبل از شماره آپارتمان ضروری نیست.

مثال:

Jack Hall
3425 Oak Street
Apt. 3A
Jacksonville, FL 30405

18- استفاده از کاما در عناصر شروع کننده

کاما اغلب بعد از یک عنصر مقدماتی در ابتدای جمله استفاده می‌شود. این عناصر می‌توانند شامل کلمات ندای آغازین، عبارات قیدی، عبارات مطلق، قیدها و عبارات جایگزین باشند.

کلمات ندای آغازین

بعد از کلمات ندای مقدماتی که احساسات زیادی را نشان نمی‌دهند از کاما استفاده کنید.

مثال:

Yes, we should go soon.

.بله، باید زود برویم

No, I didn’t bring any glue.

.نه، من هیچ چسبی نیاوردم

Well, I’m not sure that’s a good idea.

.خب، مطمئن نیستم که این ایده خوبی باشد

Ugh, this backpack is heavy.

.اوه، این کوله پشتی سنگین است

عبارات قیدی آغازین

بعد از یک عبارت قیدی مقدماتی از کاما استفاده کنید، مگر اینکه خیلی کوتاه باشد (3-4 کلمه) و مفهوم جمله را تغییر ندهد.

مثال:

در مثال زیر از کاما استفاده کنید زیرا عبارت مقدماتی بیش از چهار کلمه است.

Between the towering city buildings, the sky could be seen.

.بین ساختمان‌های سر به فلک کشیده شهر، آسمان دیده می‌شد

در مثال زیر از کاما برای وضوح جمله و برداشت مفهوم هیچ کس لورن را نمی‌خورد از ویرگول استفاده کنید.

Before eating, Lauren put the pots in the sink to soak.

.قبل از خوردن، لورن گلدان‌ها را در سینک بگذار تا خیس بخورند

در مثال زیر کاما لازم نیست زیرا عبارت مقدماتی فقط سه کلمه است.

In the morning we have to get up really early.
.صبح باید خیلی زود بیدار شویم

قیدهای آغازین

به‌طور کلی بعد از قید در ابتدای جمله از کاما استفاده کنید.

مثال:

Quietly, we tiptoed past the bedroom door so that we wouldn’t wake Dad.

.بی‌سروصدا، از در اتاق خواب گذشتیم تا بابا را بیدار نکنیم

عبارات جایگزین مقدماتی

پس از یک عبارت جایگزین مقدماتی، مانند یک قید ربط (however، therefore، moreover و غیره) یا یک عبارت جایگزین (for example،as a matter of fact ، in other words و غیره) از کاما استفاده کنید.

مثال:

Next, we will analyze Shakespeare’s play Twelfth Night.

In conclusion, I believe that the school should require uniforms.

.در پایان، من معتقدم که مدرسه باید به یونیفرم نیاز داشته باشد

19-  کاربرد کاما در جمله مرکب یا مختلط ( complex sentence )

تعریف جمله مختلط: یک جمله مختلط از یک جمله‌واره مستقل و یک یا چند جمله‌واره وابسته تشکیل شده است.

اگر یک جمله مختلط با یک جمله‌واره قیدی وابسته شروع شود، برای جدا کردن دو جمله از کاما استفاده می‌شود.

مثال:

Since we are already late, we don’t have time to stop.

.از آنجایی که دیر رسیده‌ایم، وقت توقف نداریم

If you have found the page, please begin reading.

.اگر صفحه را پیدا کردید، لطفاً شروع به خواندن کنید

اگر یک جمله مختلط با یک جمله‌واره مستقل شروع شود، بین جمله‌ها از کاما استفاده نمی‌شود.

مثال:

We don’t have time to stop since we are already late.

.ما وقت نداریم بایستیم، چون دیر کرده‌ایم

Please begin reading if you have found the page.

.اگر صفحه را پیدا کردید، لطفاً شروع به خواندن کنید

نتیجه‌گیری

کاما از علائم پرکاربردی است که ممکن است استفاده از آن در بعضی از موارد با ابهاماتی همراه شود. در این مقاله سعی کردیم 19 کاربرد کاما را با مثال‌هایی به وضوح بیان کنیم. آشنایی بیشتر با این علامت و دیگر علائم نگارشی باعث می‌شود، نوشته‌هایی مطابق با استاندارد و اصول نوشتاری زبان انگلیسی بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *