آموزش زبان انگلیسی

آموزش کتاب آکسفورد ورد اسکیلز | ویرایش جدید | سطح پایه | درس 17| کولرنی

آموزش کتاب آکسفورد ورد اسکیلز | ویرایش جدید | سطح پایه | درس 17| کولرنی قسمت A

آموزش کتاب آکسفورد ورد اسکیلز

این درس از آموزش کتاب آکسفورد ورد اسکیلز در مورد emotions و feels صحبت میکند.

جهت افزایش دایره لغات انگلیسی با تلفظ سیلاب به سیلاب و معنی فارسی از 1000 لغت پرکاربرد انگلیسی با معنی و “تلفظ”  استفاده کنید.

فرق بین emotion و feel

در انگلیسی این دو کلمه بجای هم دیگه به کار میرود اما به طور کلی emotion برای بیان هیجان و feel برای بیان احساس به کار میرود.

خرید  لغت پرکاربرد انگلیسی با معنی صوتی

1- خوشحال به انگلیسی
Happy

she’s happy

2- ناراحت به انگلیسی

Unhappy یا Sad

she is sad

3- هیجان زده به انگلیسی
Excited

they are excited

4-خسته و کسل به انگلیسی
Bored

he’s bored

5-عصبانی به انگلیسی

Angry

he is angry

6- ترسیده به انگلیسی

Afraid یا Scared

she is scared/ afraid
of something or somebody

7-خجالت زده به انگلیسی

embarrassed

she is embarrassed

8- سورپراز شدن به انگلیسی
surprised

she is surprised

9- در رابطه احساسی بودن به انگلیسی
in love

he is in love

10- نگران به انگلیسی

Worried

she is worried

نکته:

feeling or emissions are what you have inside yourself.
we use adjectives after the verb be to describe our feelings.
e.g. I’m happy sad angry afraid etc.
of this adjective after the verb
I feel happy sad angry ,etc

احساس یا هیجان همان چیزی است که شما در درون خود دارید.
ما از صفت بعد از فعل be برای توصیف احساسات خود استفاده می کنیم.

I’m happy sad angry afraid etc.

در اینجا i به معنی من به عنوان فعل be بکار رفته است.
به عنوان مثال، من خوشحالم / غمگینم/ عصبانیم/ ترسیده ام و غیره.

همین طور میتوانیم بعد از فعل صفت بکار ببریم.

.I feel happy sad angry ,etc

در اینجا feel به معنی احساس کردن به عنوان فعل و happy به معنی خوشحال به عنوان صفت بکار رفته است.
من احساس خوشحالی/ غمگین/ عصبانی /غیره می کنم.

نکته:گرچه خواندن به روش سلف استادی سبک یادگیری بسیاری از زبان آموزان میباشد اما کمک گرفتن از استاد زبان آنلاین برای کسانی که امکان حضور در کلاسهای آموزشگاه را ندازند حائز اهمیت است و همچنین تمرین با  پارتنر زبان مسئله ای است که باید به آن توجه داشت.

همچنین مطالعه کنید: در مورد روابط در زبان انگلیسی

آموزش کتاب آکسفورد ورد اسکیلز | ویرایش جدید | سطح پایه | درس 17| کولرنی قسمت B

آموزش کتاب آکسفورد ورد اسکیلز | ویرایش جدید

این قسمت از کتاب آکسفورد ورد اسکیلز در خصوص اینکه در موقعیت های مختلف با چه وا›ه ای احساسمان را بیان کنیم:

how did you feel

نکته: درصورتی که روش یادگیری شما به این صورت هست که لغات را به صورت صوتی بشنوید و تکرار کنید.میتوانید پکیج لغات انگلیسی با معنی و تلفظ صوتی  را تهیه کنید

11- خسته به انگلیسی
quite tired

when you went to bed last night
وقتی دیشب به رختخواب رفتی
quite tired
خیلی خسته بودی.

فرق بین quiet و quite وquit

quiet که به معنی ساکت کوآیِت تلفظ میشه.
quite به معنی کاملا هست و به شکل کوآیْت تلفظ میشه.
و quit هم به معنی ترک کردن که به شکل کویْت تلفظ میشه.

12- تشنه به انگلیسی
thirsty

on your walk when it got hot?
I was thirsty

13- گرسنه به انگلیسی
Hungry

after youl had nothing to eat for hours?
بعد از اینکه ساعت ها چیزی برای خوردن نداشتی؟
I was hungry

14-خرسند به انگلیسی
Pleased

تلفظ Pleased به شکل پلییزد Pleezd هست

When everyone come to your party?
وقتی همه به مهمانی شما می آیند؟
I was very pleased

فرق بین everyone و every one

ضمیر Everyone (به صورت سرهم) به همه افراد یک گروه اشاره میکنه . Everyone را می توان با Everybody جایگزین کرد.

ضمیر Every one (جدا از هم) به هر یک از اعضاء یک گروه اشاره داره (معمولا بعد از آن از of استفاده می شود

15-متاسف بودن به انگلیسی
sorry

تلفظ sorry به فارسی میشه ساری

saa.ree

استرس رو سیلاب اول هست.

when you forgot your friend’s birthday?
وقتی تولد دوستت را فراموش کردی؟
I was very sorry

16-عصبی یا دستپاچه به انگلیسی
nervous

تلفظ nervous میشه نْرْوْس
nur·vuhs
استرس رو سیلاب اول هست یعنی نْرْ رو غلیظ تلفظ میکنیم.

before your important exam today?
قبل از امتحان مهم امروز شما؟
I was nervous

17-درد داشتن به انگلیسی
pain

when you broke your finger?

وقتی انگشتت شکست؟
I was in pain

18-غمگین به انگلیسی
upset

when your dog died?
وقتی گربه ات مرد

19-فوت کردن به انگلیسی
died

تلفظ died به انگلیسی دایْد میشه .

داید
I was very upset and I cried

20-بحث کردن به انگلیسی
argue

تلفظ argue به فارسی نوشتاری:آرگیو
aar.gyoo
استرس رویه سیلاب اول هست

when you argued with had an argument with your best friend?
I feel bad and unhappy about it

وقتی با بهترین دوستت دعوا کردی؟

منبع:

oxford word skills

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *